Deze databank met voorbeeldbepalingen behoort bij de hoofdstukken 6 en 7 van de Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk, waarin de algemene aandachtspunten voor de exploitatieovereenkomst en de exploitatieovereenkomst voor specifieke werken worden besproken. Hierin is de in hoofdstuk 5 van deze gids behandelde wet Auteurscontractenrecht, met de per 1 juli 2015 ingevoerde bepalingen over de exploitatieovereenkomst, verwerkt.

De in deze verzameling opgenomen ‘bouwstenen voor de exploitatieovereenkomst’ zijn voorbeeldbepalingen die u kunt gebruiken voor het samenstellen of toetsen van allerlei soorten exploitatieovereenkomsten. Uiteraard moet u een selectie maken uit deze databank, afhankelijk van de soort overeenkomst, verhouding tussen partijen en gewenste afspraken. Het is dus niet meer dan een hulpmiddel. Het samenstellen van een exploitatieovereenkomst voor uw situatie vergt een goede afstemming tussen de gekozen bepalingen en vereist basiskennis over auteursrecht en de bedoeling van de diverse bepalingen, waarover u in de Auteursrechtgids informatie en aanwijzingen vindt.

De voorbeeldbepalingen bevatten in veel gevallen opties afhankelijk van de aard van de relatie en van de overeenkomst (soort werk of exploitatiewijze). In de Auteursrechtgids worden in hoofdstuk 7 aandachtspunten en tips voor specifieke werken besproken: voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk; de vertaling; het kinderboek; educatieve uitgaven; wetenschappelijk werk; software; databanken; journalistieke werken; foto’s en tekeningen; overeenkomsten met (hoofd)redacties; het muziek(uitgave)contract; overeenkomsten voor filmwerken en schrijven voor theaterproducties. Voor dergelijke specifieke werken zijn in veel gevallen ook specifieke modellen en voorbeeldcontracten en algemene voorwaarden van een beroepsorganisatie beschikbaar.
De voorbeeldbepalingen in deze databank zijn grotendeels geïnspireerd door de praktijk in de uitgeverijbranche, waarvoor relatief veel model- en voorbeeldcontracten beschikbaar zijn. In de Auteursrechtgids staan ook toelichtingen en verwijzingen naar bruikbare modellen van verenigingen van makers en/of exploitanten voor specifieke werken. Hieronder de vindplaatsen:

Op www.nuv.nl van het Nederlands Uitgeversverbond:
Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk
Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk
Modelcontract voor de uitgave van een oorspronkelijk Nederlandstalig kinderboek
Modelcontract illustratoren van kinderboeken
Modelcontract GEU (educatief)

Op www.vvl.nu van de Vereniging voor Letterkundigen (VvL):
Modelcontract Uitgave Literair Werk
Modelcontract Literaire Vertaling 
Modelcontract Uitgave Kinderboek
Adviescontract Digitale Publicaties
Addendum Uitgave E-boek
Modelcontract Schrijven Theatertekst
Modelcontract Vertaling Theatertekst
Modelcontract Opvoeren Theaterstuk

Op www.educatieveauteurs.nl van de Vereniging voor Educatieve Auteurs:
Een checklist educatieve contracten in de praktijk

Op www.freelancersassociatie.nl algemene leveringsvoorwaarden voor de journalist.

Op www.dupho.nl van Dutch Photographers, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen:
Algemene leveringsvoorwaarden

Op www.bno.nl de algemene voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers.

Op www.netwerkscenario.nl een voorbeeldovereenkomst speelfilm scenario.

Op www.fnv-kiem.nl/check-je-contract/ kunnen via quickscans de volgende contracten worden beoordeeld:
Boekings-/managementscontract
Platencontract
Licentieovereenkomst
Downloadcontract
360 graden contract met 50/50
Uitgave-overeenkomst

Op www.fnv-kiem.nl/pagina/bv-pop/contracten-muzikanten/
Boekingscontract
Overeenkomst tussen bandleden
Distributieovereenkomst
Licentieovereenkomst
Managementcontract
Platencontract
Muziekuitgave-overeenkomst inclusief  toelichting bij het PALM-muziekuitgavecontract

Voor software (gebruiksrechtovereenkomst voor applicatieprogrammatuur): http://www.ictmodelcontracten.nl 


Met behulp van de hiervoor genoemde modellen en hierna genoemde bouwstenen kan iedere soort exploitatieovereenkomst worden opgesteld of getoetst als u de achtergrond en bedoeling van de betreffende bepalingen onderkent.

De volgorde van behandeling volgt de logische opbouw van een exploitatieovereenkomst, dat is gelijk de eerste bouwsteen: de inhoud van een exploitatiecontract:

I.  De partijen

II.  De considerans

III.  Het werk

IV.  Overdracht of licentie en procesvolmacht

V.  Vrijwaring

VI.  Totstandkoming werk, acceptatieprocedure en exploitatieverbintenis

VII.  Exploitatie, optie- en concurrentiebeding

VIII.  Honorarium

IX.  Duur, herziening en beëindiging

X.  Toepasselijk recht