Links

 • Linktekst
 • Vak- en beroepsorganisaties

  Auteursbond
  De Auteursbond is de Nederlandse beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers. Zij vertegenwoordigen prozaschrijvers, dichters, jeugdboekenschrijvers, scenarioschrijvers, toneelschrijvers, literair vertalers, boekvertalers, educatieve auteurs, freelance journalisten en ondertitelaars.

  BNO - Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
  De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers is de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. De BNO verenigt en vertegenwoordigt meer dan 7000 ontwerpers. De BNO zet zich in voor de zakelijke, maatschappelijke en culturele belangen van haar leden.

  DuPho - Dutch Photographers
  DuPho, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen, zet zich in voor de positieverbetering van professionele fotografen op het zakelijke, maatschappelijke en culturele vlak. Zij brengt hun werk en het vak nationaal en internationaal actief onder de aandacht.

  Kunstenbond
  De Kunstenbond is de vakbond voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders in de kunsten, informatie-industrie, entertainment en de (multi)media.

  Mediafederatie
  De Mediafederatie behartigt het maatschappelijke en economische belang van de uitgevers en mediabedrijven in Nederland. De bij de Mediafederatie aangesloten leden vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 90 procent van de Nederlandse uitgeefsector.

  NGTV - Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers
  Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) is met bijna 1500 leden de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. NGTV-leden zijn hoogopgeleide specialisten in taal en vrijwel alle talen en vakgebieden zijn in het NGTV vertegenwoordigd.

  NMUV - Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging
  De NMUV behartigt de belangen van muziekuitgevers. Zij geeft haar leden voorlichting en adviseert op juridisch, fiscaal en economisch gebied. De NMUV onderhoudt contacten met Buma Stemra en andere entertainment organisaties en voert promotie voor een rechtvaardig auteursrecht bij overheid en media.

  Ntb - Nederlandse Toonkunstenaarsbond
  De Ntb is de vakvereniging voor musici, dansers en acteurs.

  NVJ - Nederlandse Vereniging van Journalisten
  De vereniging behartigt de materiële en immateriële belangen van aangesloten leden.

  NVPI - Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers
  De NVPI is de brancheorganisatie voor de entertainmentindustrie en behartigt de belangen van muziekproducenten, distributeurs/producenten van video- en dvd-films en van games naar o.a. media, politiek en overheid.

  VMN - Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland
  De VMN is de branchevereniging voor Nederlandse muziekhandelaren en -uitgevers.

  Buma Cultuur
  Buma Cultuur zet zich in voor Nederlandse muziek. Opgericht en ondersteund door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, draagt Buma Cultuur bij aan projecten en initiatieven in Nederland en daarbuiten die Nederlands muziekauteursrecht ten goede komen. Buma Cultuur bestrijkt het hele spectrum aan genres van Nederlandse muziek: van rock en pop tot dance, jazz, cabaret en hedendaags klassieke muziek.