• Linktekst
 • Beschikbare middelen

    Eigen middelen

    200.000

    Beschikbare subsidie   

    300.000

    Totaal

    500.000  Het NORMA Corona Fonds (NCF) is specifiek bedoeld als een re-activatie / herstart van de podiumkunsten die door de Corona-crisis abrupt tot stilstand zijn gekomen.
  De eigen middelen en de bijdrage uit de projectsubsidie zullen via het NCF worden besteed aan artistiek-inhoudelijke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, uitgevoerd door één of meerdere professionele uitvoerend kunstenaars. NORMA wil (onafhankelijke) makers de gelegenheid geven een project in te dienen en ook makers van (korte) films in staat stellen een aanvraag te doen. Bij alle toekenningen staat de uitvoerend kunstenaar centraal.
  Het NCF wil kleine en middelgrote producties ondersteunen, vandaar dat één van de vereisten is dat de aanvrager geen jaarbegroting mag hebben groter dan 500.000 EUR of een projectbegroting groter dan 300.000 EUR. Aanvullend mag er bij de aanvrager niet meer dan 2.0 fte in vaste dienst zijn. Ook heeft het NCF in basis als eis dat de publieksinkomsten in de begroting rond de 25% moeten zijn.

  © Auteursrecht 2020