Auteursrecht in 2 minuten

auteursrecht

Wat is auteursrecht? Hoe ontstaat auteursrecht en hoe lang duurt het? Waarop kun je auteursrecht hebben? Wie heeft het auteursrecht op een creatie en wat kan hij daarmee? En wat te doen als iemand zonder toestemming jouw werk gebruikt?

naburig recht

Uitvoerende kunstenaars, zoals artiesten, muzikanten en acteurs die creaties opvoeren, zingen of voordragen, hebben 'naburige' rechten op hun creatieve prestaties. Ze heten 'naburig' omdat de bescherming lijkt op die van het auteursrecht.

auteursrechtwijzer

Kom je er met alle informatie op deze website nog niet uit? Vragen die ons vaak worden gesteld hebben wij hier voor je op een rij gezet. Misschien staat de jouwe er al bij. En anders kunnen we je verder helpen of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website onderwijs&auteursrecht helpt docenten in de lessen zorgvuldig met het werk van makers om te gaan. Met de 'wegwijzer' zie je snel wat wel en niet mag, krijg je uitleg en word je op weg geholpen met oplossingen om bronnen in het onderwijs te gebruiken.

bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Via mijnlicentie.nl kunnen bedrijven en organisaties eenvoudig een licentie voor muziekgebruik sluiten en beheren. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Federatie Auteursrechtbelangen

De Federatie Auteursrechtbelangen is een samenwerkingsverband van creatieve makers, producenten en uitgevers en hun collectieve rechtenorganisaties. Met de website auteursrecht.nl wil de Federatie het auteursrecht en de naburige rechten meer bekend maken en ook uitdragen hoe belangrijk dat is voor de hele creatieve sector.
> naar federatie

Kies voor legale content

Content is legaal als het wordt aangeboden met toestemming van degenen die het auteursrecht op die content hebben. De makers kunnen op die manier een vergoeding krijgen voor hun creatieve werk en ook weer nieuwe mooie content maken. Hoe weet je of content legaal of illegaal is, hoe vind je legale content en wat doet stichting BREIN voor de creatieve sector?

collectief rechtenbeheer

VOI©E vertegenwoordigt in Nederland actieve collectieve beheersorganisaties (CBO’s) en geeft informatie over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Je vindt hier behalve actueel nieuws informatie over waarborgen voor transparantie, het wettelijk toezicht, de kwaliteitseisen (CBO-Keurmerk), vergoedingen per CBO en de klachten- en geschillenregelingen.
> naar VOI©E

erfgoedinstellingen

Steeds meer culturele erfgoedinstellingen in Nederland digitaliseren hun collecties en plaatsen deze online. Voor deze verveelvoudiging en openbaarmaking van werken is volgens de Auteurswet toestemming nodig van de auteursrechthebbenden. De Servicedesk Digitalisering Erfgoed adviseert en coördineert bij het verkrijgen van de toestemming van Nederlandse rechthebbenden.

ik ben maker

Waar moet je als maker van een originele creatie aan denken als je jouw werk publiceert? Wat zijn jouw rechten? Wat spreek je af met een opdrachtgever / producent / uitgever? Heb je recht op collectieve vergoedingen en bij welke collectieve beheersorganisatie kun je daarvoor terecht? Diverse makers worden hier uitgelicht.

ik wil jouw werk gebruiken

In de regel heb je vooraf toestemming nodig om iemands foto, tekst, muziek, filmpje of andere creatie te gebruiken. Maar soms hoeft dat niet, dat hangt af van de manier waarop je de creatie gebruikt. Zo zijn er onder meer uitzonderingen voor gebruik in het onderwijs, voor privégebruik en voor citeren. Daar gelden wel voorwaarden voor.
© Auteursrecht 2020