• Linktekst
 • Beschikbare middelen

    Eigen middelen

    300.000 

    Beschikbare subsidie  

    350.000

    Totaal

    650.000


  Pictoright zal uit eigen middelen 300.000 euro inzetten als individuele ondersteuning voor productiekosten.

  De 350.000 euro projectsubsidie van OCW zal worden ingezet voor een separaat Pictoright steunfonds, ondergebracht bij het Pictoright Fonds, voor de uitvoering van specifieke projecten.

  Doelstelling is het (extra) ondersteunen van activiteiten, initiatieven en projecten die de productie binnen het beroepsveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) en de infrastructuur van de disciplines versterken en stimuleren. De gelden zijn bestemd voor projecten in de door Pictoright vertegenwoordigde sectoren, te weten ontwerp, fotografie en beeldende kunst. De creatieve sector kan een constructieve en innovatieve bijdrage leveren aan sociale en maatschappelijk vraagstukken. Momenteel is (de vormgeving van de) anderhalvemetersamenleving urgent, maar ook het post-coronatijdperk vraagt om projecten die dat demonstreren. Ook projecten met de focus op verdienpotentieel en verdienmodellen kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen. Projecten dienen (indirect) van belang te zijn voor een brede groep visuele makers.