• Linktekst
 • Beschikbare middelen

    Eigen middelen

    250.000 

    Beschikbare subsidie  

    325.000

    Totaal

    575.000


  De gelden uit eigen middelen van VEVAM worden beschikbaar gesteld als een extra inleg in de startgeldregeling van Stichting VEVAM Fonds voor de jaren 2020 en 2021. Er zullen gedurende deze periode derhalve ruim meer regisseurs kunnen profiteren van deze regeling. 
  De OCW projectsubsidie van € 325.000 zal worden bestemd voor een speciaal hiervoor eenmalig voor dit jaar vastgestelde regeling van het VEVAM Fonds. De regeling staat open voor eenieder die aantoonbaar beroepsmatig werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur. De aanvrager hoeft niet aangesloten te zijn bij VEVAM. Het maximaal aan te vragen bedrag bedraagt Euro 5.000,00, te besteden aan een nieuw film/regie-project. De regeling is specifiek bedoeld voor regisseurs die door de coronacrisis een probleem hebben met de voortgang van hun werkzaamheden.

  © Auteursrecht 2020