Login Link
  • Linktekst
  • Auteursrecht.nl is eigendom van en wordt beheerd door de Federatie Auteursrechtbelangen.
    Auteursrecht.nl is eigendom van en wordt beheerd door de Federatie Auteursrechtbelangen.

    Als je naar aanleiding van de inhoud van deze site nog vragen hebt, kun je die stellen via het vragenformulier hieronder of via info@auteursrecht.nl. Wij beantwoorden alleen vragen over auteursrecht in het algemeen. NB Wij geven geen juridisch advies in specifieke zaken; daarvoor kun je terecht bij een in intellectueel eigendom gespecialiseerde jurist of advocaat.

    Privacy statement
    Wij gebruiken je contactgegevens uitsluitend om via e-mail je vraag te kunnen beantwoorden. Mails met vragen en onze antwoorden daarop worden maximaal een jaar bewaard om vragenstellers de gelegenheid te geven op hun vraag terug te komen. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, kun je dat per omgaande aangeven. Contact- of andere persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.