Citeren

Korte citaten zijn toegestaan. Het is niet nodig daarvoor eerst toestemming te vragen. Ze mogen gebruikt worden in bijvoorbeeld een artikel, scriptie of werkstuk, mits daarbij de bron en naam van de schrijver vermeld staan.
 • Linktekst
 • Dit geldt alleen voor citaten uit werken die al gepubliceerd zijn. Het is dus niet toegestaan om zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur te citeren uit bijvoorbeeld brieven, e-mails of dagboeken die niet openbaar gemaakt zijn.

  Bij citaten is het altijd van belang dat het citaat inhoudelijk relevant is en dat het slechts een klein onderdeel uitmaakt van het geheel. Een stukje tekst of plaatje dat je als versiering opneemt, is geen 'citaat' zoals bedoeld in de Auteurswet. Wil je een plaatje of een stukje tekst voor versiering gebruiken, heb je dus toestemming nodig van degene die het auteursrecht heeft.  

  Een citaat moet inhoudelijk relevant zijn, maar mag geen zelfstandige functie hebben. Je gebruikt het citaat alleen om iets in jouw betoog te verduidelijken. Een aardige test om te zien of een overgenomen stukje tekst wel of niet als citaat kan worden aangemerkt, is het even weglaten. Blijft de lijn van het betoog dan nog steeds overeind, dan was het een citaat. Blijft er van het betoog weinig meer over, dan had het een zelfstandige functie in de tekst en loop je het risico dat het niet als een auteursrechtelijk toegestaan citaat wordt beschouwd.

  Als u een kalender of citatenboek wilt publiceren waarin uitspraken van bijvoorbeeld bekende personen de hoofdmoot vormen, dan hebben die citaten duidelijk een zelfstandige functie. In dat geval dient u dus wel toestemming te verwerven. Ook op een korte tekst kan immers auteursrecht berusten.

  Elke vorm van citeren moet voldoen aan algemeen maatschappelijke normen voor wat wel en niet aanvaardbaar is. Ook de persoonlijkheidsrechten van degene die geciteerd wordt moeten worden gerespecteerd. Dat houdt in dat de naam van de oorspronkelijke auteur en de bron van het citaat altijd moeten worden vermeld. Verder mag het citaat niet uit zijn context worden gehaald of gebruikt worden op een manier zoals de auteur het helemaal niet bedoeld had, waardoor zijn reputatie schade zou kunnen oplopen.

  De regels voor citeren gelden ook voor het citeren in een andere taal dan de oorspronkelijke.

  Foto's citeren
  Een foto of illustratie mag in zijn geheel worden geciteerd, zonder toestemming. Een citaat van een foto hoeft dus niet per definitie een klein stukje van de foto te zijn. Maar ook voor beeldcitaten geldt dat ze inhoudelijk relevant moeten zijn en niet groter worden afgebeeld dan noodzakelijk. Een foto bij een nieuwsbericht (wat kleiner dan het origineel) om te verduidelijken waar het bericht over gaat is een citaat. Een foto die alleen ter illustratie wordt gebruikt niet. En een foto die als beeldbepalend element een homepage siert al helemaal niet.
  © Auteursrecht 2020