Auteursrechtgids

Inhoud van de Auteursrechtgids
 - Inhoudsopgave
 - Handleiding
 - Register Auteurswet
 - Trefwoordenregister

 

Actuele ontwikkelingen - updates

Ontwikkelingen sinds de verschijning van de Auteursrechtgids in 2015 die een in de Auteursrechtgids besproken onderwerp nader duiden of in een ander daglicht plaatsen, of die überhaupt nieuw zijn, worden voor de gebruikers van de Auteursrechtgids bijgehouden. 

 

Attenderingservice
Bezitters van de Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk kunnen zich hieronder aanmelden voor de attenderingservice actuele ontwikkelingen / updates. Wanneer zich ontwikkelingen voordoen die niet of anders beschreven zijn in de gids wordt dat op deze website vermeld en ontvangt u daarvan een melding per e-mail.

Reviews
Dirk Visser: 'Michel Frequin, uw koelbloedige gids in de jungle van de auteursrechtpraktijk' - IE-Forum, 27/01/16
Els Prins: 'Nieuwe gids over auteursrecht voor de Nederlandse praktijk' - MKB-Nederland, 24/01/16
Erik Timmermans: 'Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk geheel vernieuwd' - Vakblad, 11/01/16
IE-Forum: 'Nieuwe Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk' - IE-Forum, 25/11/16
Videma: 'Vernieuwde Auteursrechtgids' - Videma magazine, Q4 2015
Mr. P.C. van Schelven: 'Een zeer fraai werk' - NBD Biblion

Blogs van de auteur
Op boekblad.nl zijn blogs van de auteur over onderwerpen uit de Auteursrechtgids te lezen.