Verhuren en uitlenen

Boeken, cd’s, tijdschriften en video’s mag je uitlenen aan iedereen, zo vaak je maar wilt. Dat valt onder het normale gebruik wat je met bezittingen mag doen. Als het uitlenen op enige schaal gebeurt, zoals bij een bibliotheek, is er wel een leenrechtvergoeding voor de rechthebbenden verschuldigd. Voor het verhuren van beschermd werk is toestemming nodig van rechthebbenden.
  • Linktekst
  • Uitlenen door de bibliotheek
    Ook bibliotheken mogen - zo staat het in de wet - boeken, films, cd’s en dvd’s uitlenen. Zij moeten voor het uitlenen wel een vergoeding betalen aan de rechthebbenden. Gebruikers van de bibliotheek betalen weer geld aan de bibliotheek: een jaarlijks lidmaatschap en voor sommige producten zoals films en cd’s een bepaald bedrag per geleend product. De verschuldigde leenrechtvergoeding wordt geïncasseerd door de Stichting Leenrecht en die verdeelt het geld, via haar verdeelorganisaties, weer onder alle rechthebbenden zodat de makers en andere betrokkenen betaald worden voor deze vorm van openbaarmaking van hun werk.

    Verhuren
    Het commercieel verhuren van beschermde werken mag alleen met toestemming van de rechthebbenden. Voor de verhuur van films geldt dat de filmproducent toestemming moet geven.
    © Auteursrecht 2020