Wat is een vertoning ‘binnen de huiselijke kring’?

  • Linktekst
  • De Auteurswet maakt een uitzondering voor het vertonen van tv- of filmbeelden binnen de huiselijke kring, daarvoor is toestemming van de makers niet nodig. Het begrip 'huiselijke kring' wordt nogal strikt opgevat: het gaat hierbij echt alleen om familie en huisvrienden of een daaraan gelijk te stellen kring. Met een daaraan gelijk te stellen kring worden personen bedoeld waarmee de band nauwelijks minder hecht is dan met familie of vrienden. Een recreatiezaal in een zorginstelling valt daar niet onder. Ook voor een besloten vertoning tijdens bijvoorbeeld een school- of verenigingsavond hebt u toestemming van de rechthebbenden nodig. Een bruiloft zal in het algemeen ook niet onder de besloten kring vallen tenzij het echt een beperkt gezelschap is. Daarnaast mag de toegang tot de vertoning niet tegen betaling zijn, ook niet in de vorm van bijvoorbeeld een abonnement.
    © Auteursrecht 2020