Vergadering van Aangeslotenen

Bij de statutenwijziging van 21 maart 2021 is een nieuw orgaan van de Federatie voorzien, de Vergadering van Aangeslotenen. Deze komt ten minste eenmaal per jaar bijeen om het gevoerde beleid te bespreken en het activiteitenplan alsmede de begroting goed te keuren. Vertegenwoordigers van de drie bij de Federatie aangesloten platforms worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
  • Linktekst
  • De eerste Vergadering van Aangeslotenen vond - vanwege de coronamaatregelen online - plaats op 6 december 2021. Een rapportage vindt u hier.
    © Auteursrecht 2020