Update Exploitatieovereenkomst: algemene aandachtspunten

Hoofdstuk 6 - De exploitatieovereenkomst: algemene aandachtspunten
6.9 Het honorarium en de betaling
 • Linktekst
 • 6.9 Het honorarium en de betaling

  In deze paragraaf worden de algemene uitgangspunten voor het honorarium toegelicht, waarbij onder meer wordt gerefereerd aan voorbeelden uit de modelcontracten voor literair werk. In 2022 heeft een belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden rond het honorarium voor door freelancers vervaardigde journalistieke werken.
  Er liepen een aantal rechtszaken van twee schrijvende journalisten en twee fotojournalisten tegen DPG Media, de uitgever van onder meer AD, de Volkskrant, Het Parool en Trouw. Naar aanleiding van deze procedures zijn DPG Media en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een zogenoemde Werkcode voor freelance (foto)journalisten bij DPG Media overeengekomen. Daarmee zijn de lopende rechtszaken tot een schikking gekomen. De belangrijkste punten uit de nieuwe Werkcode zijn:
  •  Alle tarieven zullen voortaan worden geïndexeerd; deze indexatie loopt gelijk met de cao-loonsverhogingen.
  •  Freelancers werkzaam bij DPG Media krijgen 167 procent van het cao-loon met een minimum van 30 euro per uur; 50 procent van deze verhoging geldt ter compensatie van alle extra kosten die een freelancer maakt, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekering, materiaalkosten en pensioen.
  •  Voor fotojournalisten in de regio geldt per opdracht een minimumduur van twee uur en een minimumtarief van 65 euro per opdracht.
  Partijen zijn vrij een hogere vergoeding overeen te komen. Deze regeling zal naar verwachting van invloed zijn op regelingen die bij andere nieuwsmedia worden toegepast.
  Voor meer informatie over deze werkcode: Werkcode | Nederlandse Vereniging van Journalisten (nvj.nl)
  © Auteursrecht 2020