Updates Auteursrechtgids (vanaf verschijnen derde druk, juli 2021)

Voor gebruikers van de in 2021 verschenen derde druk van de Auteursrechtgids zijn hier de ontwikkelingen bijgehouden die een in die gids besproken onderwerp nader duiden of in een ander daglicht plaatsen, of die überhaupt nieuw zijn sinds de verschijning van de derde druk. Hier vindt u een overzicht van die ontwikkelingen met uitleg van de consequenties.
 • Linktekst
 • Toekomstig recht
  Wet wijziging auteurscontractenrecht in behandeling
  Auteurswet ongewijzigd van toepassing op met AI gemaakte werken

  Hoofdstuk 1 - Wat wordt beschermd?

  Hoofdstuk 4 – Gebruik maken van werk van anderen in het eigen werk

  Hoofdstuk 5 - De exploitatieovereenkomst: het wettelijk kader
  5.5 Het recht op een billijke vergoeding

  Hoofdstuk 6 - De exploitatieovereenkomst: algemene aandachtspunten
  6.9 Het honorarium en de betaling

  Hoofdstuk 7 - De exploitatieovereenkomst voor specifieke werken
  7.8 Journalistieke werken

  Hoofdstuk 8 – Collectief beheer van rechten

  Hoofdstuk 9 – Handhaving
  9.2.b Tegen wie kan worden opgetreden?

  Nieuwe ontwikkelingen in onderwerpen die in de derde druk van de bij Boom Juridisch - Boom Uitgevers Den Haag verschenen Auteursrechtgids worden besproken, worden op deze website bijgehouden. Voor de attenderingsservice kunt u zich hier aanmelden.


  © Auteursrecht 2020