Update Handhaving

Hoofdstuk 9 – Handhaving
9.2.b Tegen wie kan worden opgetreden?
9.4 Aansprakelijkheid aanbieders onlinediensten voor het delen van inhoud
 • Linktekst
 • 9.2.b Tegen wie kan worden opgetreden?

  In deze paragraaf wordt behandeld hoe stichting BREIN optreedt tegen tussenpersonen die aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verspreiding van illegale inhoud via hun onlinediensten. Een belangrijke stap is het in november 2021 gesloten ‘Convenant Blokkeren Websites’, ondertekend door de Nederlandse internetaanbieders en rechthebbenden, verenigd in de Federatie Auteursrechtbelangen en Stichting BREIN. Dit convenant is na bemiddeling van de ministeries van J&V en EZK tot stand gekomen. De Nederlandse internetaanbieders zijn met dit convenant bereid om websites die illegaal downloaden mogelijk maken gezamenlijk te blokkeren. Dit gebeurt na een rechterlijke uitspraak in een procedure op initiatief van de Stichting BREIN tegen één aanbieder. Het convenant legt de afspraken voor de procedure tot het verkrijgen van een blokkeringsbevel vast. U vindt de tekst van het aan de Tweede Kamer aangeboden convenant hier.

  9.4 Aansprakelijkheid aanbieders onlinediensten voor het delen van inhoud

  In deze paragraaf wordt ingegaan de op 7 juni 2021 ingevoerde bepaling uit de Richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (2019/790/EG) inzake het aansprakelijkheidsregime voor aanbieders van onlinediensten. Het gaat dan om onlinediensten waarbij een grote hoeveelheid door de gebruikers van de dienst aangeboden werken worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek met winstoogmerk. Bekendste voorbeelden van dergelijke online platforms zijn YouTube en Facebook. De vraag die daarbij is gesteld is of dit gaat leiden tot betalingsregelingen tussen de online-aanbieders en rechthebbenden, al dan niet via hun collectieve beheersorganisatie, of dat de platforms overgaan tot blokkeren van inbreukmakende content langs de weg van techniek, filteren, waar bezorgde internetgebruikers bang voor zijn. Inmiddels heeft de Europese Commissie richtsnoeren opgesteld die moeten helpen bij de toepassing van dit aansprakelijkheidsregime.
  Anno 2022 is er nog weinig concreets te melden. Dat komt ook omdat Nederland een van de eerste Europese landen was die deze richtlijn heeft geïmplementeerd en een groot aantal landen dit proces nog niet heeft afgerond. Buma en Pictoright hebben zich wel al gemeld bij de platforms.
  © Auteursrecht 2020