Verkopen en weggeven

Een exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd werk (bijvoorbeeld een boek, cd of dvd) dat legaal in je bezit is gekomen, mag je tweedehands doorverkopen of weggeven aan iemand anders. Maar je mag er geen kopieën van maken en die verkopen of doorgeven.
 • Linktekst
 • Verkopen
  Van veel beschermde werken worden exemplaren in omloop gebracht. Een werk wordt bijvoorbeeld uitgebracht als boek of cd en via de winkel verkocht. Na de eerste verkoop kan de verdere verspreiding van dit exemplaar niet worden tegengegaan; het auteursrecht op het werk is dan 'uitgeput'. Dat betekent dat u met bijvoorbeeld een cd die u gekocht hebt mag doen wat u wilt, u mag hem tweedehands doorverkopen of weggeven aan iemand anders. Het doorverkopen van een cd die legaal in uw bezit is gekomen, vormt dus geen inbreuk op het auteursrecht. U mag er echter geen kopieën van maken en die in omloop brengen. De zogenaamde uitputting heeft dus alleen betrekking op dit ene, specifieke exemplaar dat al (legaal) in omloop was gebracht.

  Deze 'uitputtingsregel' geldt alleen voor producten die reeds op de markt zijn gebracht in de Europese Unie. De regels zijn anders voor producten die - al dan niet legaal - buiten de Europese Unie gekocht zijn, bijvoorbeeld in Azië of Amerika, met als doel die hier door te verkopen. Deze import van buiten de Europese Unie mag alleen met toestemming van de rechthebbenden, zoals de uitgever, filmproducent of muziekproducent. Legale producten die bínnen de Europese Unie zijn gekocht, mogen hier gewoon worden doorverkocht.

  Verkoop van beeldende kunst
  Sinds 1 april 2006 is in Nederland het volgrecht van kracht. Volgrecht is het recht van de maker van een kunstwerk (tekening, schilderij of beeldhouwwerk) om een percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn of haar werk via de professionele kunsthandel. Dit recht geldt ook in de meeste andere Europese landen. Meer over het volgrecht leest u hier.

  Weggeven
  Alle originele producten met daarop of daarin auteursrechtelijk beschermde werken mag u weer weggeven, verkopen of uitlenen aan anderen, als ze tenminste via legale weg in uw bezit zijn gekomen. Binnen het auteursrecht wordt dan gesproken van 'uitputting'. Dat betekent dat u met bijvoorbeeld een boek dat u gekocht hebt mag doen wat u wilt, u mag het tweedehands doorverkopen of weggeven aan iemand anders. Wat echter niet mag zonder toestemming is het commercieel verhuren van boeken, films, muziek, schilderijen, foto’s en dergelijke.

  Het weggeven van een boek dat legaal in uw bezit is gekomen, vormt dus geen inbreuk op het auteursrecht. U mag er echter geen kopieën van maken en die in omloop brengen. De zogenaamde uitputting heeft dus alleen betrekking op dit ene, specifieke exemplaar dat al (legaal) in omloop was gebracht.

  © Auteursrecht 2020