Gebruiksaanwijzing voor de bouwstenen

Deze databank met voorbeeldbepalingen behoort bij de hoofdstukken 5, 6 en 7 van de Auteursrechtgids - Hoofdlijnen voor de praktijk, waarin de algemene aandachtspunten voor de exploitatieovereenkomst en de exploitatieovereenkomst voor specifieke werken worden besproken. 
 • Linktekst
 • De in deze verzameling opgenomen ‘bouwstenen voor de exploitatieovereenkomst’ zijn voorbeeldbepalingen die u kunt gebruiken voor het samenstellen of toetsen van allerlei soorten exploitatieovereenkomsten. Uiteraard moet u een selectie maken uit deze databank, afhankelijk van de soort overeenkomst, verhouding tussen partijen en gewenste afspraken. Het is dus niet meer dan een hulpmiddel. Het samenstellen van een exploitatieovereenkomst voor uw situatie vergt een goede afstemming tussen de gekozen bepalingen en vereist basiskennis over auteursrecht en de bedoeling van de diverse bepalingen, waarover u in de Auteursrechtgids informatie en aanwijzingen vindt.

  De voorbeeldbepalingen bevatten in veel gevallen opties afhankelijk van de aard van de relatie en van de overeenkomst (soort werk of exploitatiewijze). In de Auteursrechtgids worden in hoofdstuk 7 aandachtspunten en tips voor specifieke werken besproken: voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk; de vertaling; het kinderboek; educatieve uitgaven; wetenschappelijk werk; software; databanken; journalistieke werken; foto’s en tekeningen; overeenkomsten met (hoofd)redacties; het muziek(uitgave)contract; overeenkomsten voor filmwerken en schrijven voor theaterproducties. Voor dergelijke specifieke werken zijn in veel gevallen ook specifieke modellen en voorbeeldcontracten en algemene voorwaarden van een beroepsorganisatie beschikbaar.
  De voorbeeldbepalingen in deze databank zijn grotendeels geïnspireerd door de praktijk in de uitgeverijbranche, waarvoor relatief veel model- en voorbeeldcontracten beschikbaar zijn. In de Auteursrechtgids staan ook toelichtingen en verwijzingen naar bruikbare modellen van verenigingen van makers en/of exploitanten voor specifieke werken. (Zie ook: Model- en voorbeeldcontracten.)

  Met behulp van de hiervoor genoemde modellen en hierna genoemde bouwstenen kan iedere soort exploitatieovereenkomst worden opgesteld of getoetst als u de achtergrond en bedoeling van de betreffende bepalingen onderkent.

  De volgorde van behandeling volgt de logische opbouw van een exploitatieovereenkomst, dat is gelijk de eerste bouwsteen: de inhoud van een exploitatiecontract:

   
  I.  De partijen

  II.  De considerans

  III.  Het werk

  IV.  Overdracht of licentie en procesvolmacht

  V.  Vrijwaring

  VI.  Totstandkoming werk, acceptatieprocedure en exploitatieverbintenis

  VII.  Exploitatie, optie- en concurrentiebeding

  VIII.  Honorarium

  IX.  Duur, herziening en beëindiging

  X.  Toepasselijk recht

  © Auteursrecht 2020