Ik ben exploitant

Door je aan te sluiten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht heb je niet alleen de mogelijkheid om een geschil over een contract snel en voordelig op te lossen, maar laat je ook zien dat je instaat voor de kwaliteit en redelijkheid van je contracten.
 • Linktekst
 • Eerst even registreren
  Als exploitant dien je je eerst te registreren. Ook jouw brancheorganisatie kan dat voor haar leden doen. Op de webpagina’s van de geschillencommissie auteurscontractenrecht kan je zien of dat is gebeurd. Aangesloten exploitanten hebben in geval van een conflict toegang tot een snelle en voordelige oplossing, zodat de exploitatie niet in gevaar komt en de goede relatie met de maker ook voor de langere termijn behouden kan blijven. Registreren bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht kan hier.

  Voor welke geschillen?
  Je kunt de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht inschakelen als je het met de maker of uitvoerende kunstenaar van een door jouw geëxploiteerd werk niet eens bent over de redelijkheid van een in het contract opgenomen vergoeding.

  Ook voor een geschil met de maker over de redelijkheid van een contractuele bepaling of als de maker de exploitatie geheel of gedeeltelijk wenst te beëindigen, kun je naar de Geschillencommissie.
  Daarnaast behandelt de commissie geschillen over aanpassing of beëindiging van muziekuitgaveovereenkomsten tussen een maker en een muziekuitgever ongeacht de rechtsgrond in het kader van de tegenstrijdige aanspraken op een aandeel in een muziekwerk als bedoeld in het repartitiereglement van Buma en Stemra.

  Wat kost dit?
  Bij een individuele aansluiting zijn de individueel geregistreerde exploitanten jaarlijks registratiekosten verschuldigd aan de stichting Geschillencommissie. Voor 2024 is dat € 162,25 excl. BTW (wordt jaarlijks geïndexeerd). Als een branche- of belangenorganisatie de door haar vertegenwoordigde exploitanten collectief aansluit, zijn daaraan geen registratiekosten verbonden.

  Wanneer de exploitant zelf een geschil met een maker wenst op te lossen via de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht, is registratie - individueel of collectief - vereist.

  Laat zien dat je aangesloten bent
  Met dit label kan de exploitant laten zien dat hij geregistreerd is bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en openstaat om een eventueel geschil over het contract langs deze laagdrempelige en ook voor de maker voordelige weg op te lossen. Het label kan je hier downloaden. Het is raadzaam dit ook standaard in je contracten op te nemen, zodat je ook jouw contractpartner hieraan bindt als je van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken. Een voorbeeldbepaling vind je hier.

  Procedure
  De commissie biedt beide partijen allereerst de kans het geschil onder leiding van een bemiddelingsdeskundige op te lossen. In eerdere zaken is dit zeer succesvol gebleken. Aangesloten exploitanten verplichten zich tot deze bemiddeling wanneer een maker of uitvoerende kunstenaar of een belangenorganisatie namens makers of uitvoerende kunstenaars een klacht heeft ingediend. Deze bemiddeling is voor partijen kosteloos.
  Leidt de bemiddeling door een bemiddelingsdeskundige niet tot een oplossing of wenst de indiener van de klacht geen bemiddeling, dan kan de commissie het geschil alleen verder behandelen en een uitspraak doen als beide partijen daarom verzoeken. Als de commissie uitspraak doet, dan is deze bindend voor partijen, tenzij één van hen - binnen drie maanden nadat de uitspraak aan partijen werd verzonden - het geschil bij de rechter aanhangig heeft gemaakt.

  Brochure
  Alle informatie staat overzichtelijk samengevat in de brochure.

  Naar de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
  Meer informatie over de registratie, het indienen van een klacht, de voorwaarden en procedure vind je op de website van de onafhankelijke Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.


  De zaaksgerelateerde kosten van geschillen bij Geschillencommissie Auteurscontractenrecht worden gefinancierd door de Federatie Auteursrechtbelangen.
  © Auteursrecht 2020