Ik ben maker

Met de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht heb je een eenvoudig alternatief dat jou niet alleen veel geld en tijd bespaart, maar ook rekening houdt met jouw zakelijke belangen op de langere termijn. Jouw zaak wordt altijd beoordeeld door specialisten op jouw vakgebied.
 • Linktekst
 • Voor welke geschillen?
  Je kunt de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht inschakelen als je het met de exploitant van jouw werk niet eens bent over de redelijkheid van een in het contract opgenomen vergoeding. 

  Ook voor geschillen over andere contractuele bepalingen dan de vergoeding kun je naar de Geschillencommissie. Het is ook mogelijk om anoniem een klacht te laten indienen door een gemachtigde. De voorwaarden die daarvoor gelden lees je hier.
  Daarnaast behandelt de commissie geschillen over aanpassing of beëindiging van muziekuitgaveovereenkomsten tussen een maker en een muziekuitgever ongeacht de rechtsgrond in het kader van de tegenstrijdige aanspraken op een aandeel in een muziekwerk als bedoeld in het repartitiereglement van Buma en Stemra.

  Wat kost dit?
  Het klachtengeld bedraagt € 150 exclusief btw. Als dat voor jouw zaak nodig is, is bemiddeling of het laten opmaken van een deskundigenrapport hierbij inbegrepen.
  Procedure De commissie biedt beide partijen allereerst de kans het geschil onder leiding van een bemiddelingsdeskundige op te lossen. In eerdere zaken is dit zeer succesvol gebleken. Deze bemiddeling is voor partijen kosteloos. Leidt de bemiddeling door een bemiddelingsdeskundige niet tot een oplossing of wenst de indiener van de klacht geen bemiddeling, dan kan de commissie het geschil verder behandelen en een uitspraak doen als beide partijen daarmee instemmen. Als de commissie uitspraak doet , dan is deze bindend voor partijen, tenzij één van hen - binnen drie maanden nadat de uitspraak aan partijen werd verzonden - het geschil bij de rechter aanhangig heeft gemaakt.

  Brochure
  Alle informatie staat overzichtelijk samengevat in de brochure.

  Naar de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
  Meer informatie over het indienen van een klacht, de voorwaarden en de procedure vind je op de website van de onafhankelijke Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

  © Auteursrecht 2020