Ik ben maker

Met de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht heb je een eenvoudig alternatief dat jou niet alleen veel geld en tijd bespaart, maar ook rekening houdt met jouw zakelijke belangen op de langere termijn. Jouw zaak wordt altijd beoordeeld door specialisten op jouw vakgebied.
 • Linktekst
 • Voor welke geschillen?
  Je kunt de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht inschakelen als je het met de exploitant van jouw werk niet eens bent over de redelijkheid (achteraf) van een in het contract opgenomen vergoeding. Het contract moet dan wel op of na 1 juli 2015 zijn gesloten.

  Ook voor geschillen over andere contractuele bepalingen dan de vergoeding kun je naar de Geschillencommissie. Hiervoor maakt het niet uit wanneer het contract is gesloten. Het is ook mogelijk om anoniem een klacht te laten indienen door een gemachtigde. De voorwaarden die daarvoor gelden lees je hier.

  Wat kost dit?
  Het klachtengeld bedraagt € 150. Als dat voor jullie zaak nodig is, is bemiddeling of het laten opmaken van een deskundigenrapport hierbij inbegrepen.


  Aangesloten opdrachtgevers herken je aan het label
  Het is altijd prettig te weten dat jouw opdrachtgever er net zo over denkt als jij. Namelijk dat jullie beiden het een goed idee vinden om een beroep te doen op de Geschillencommissie als jullie er onverhoopt samen niet uitkomen. Aan het label kun je zien welke exploitant is geregistreerd om geschillen over het contract langs deze snelle en voordelige weg op te lossen. Een voorbeeldbepaling om dit in het contract te laten opnemen vind je hier.

  Informatie in kort bestek
  Alle informatie staat overzichtelijk samengevat in de brochure.

  Naar de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
  Meer informatie over het indienen van een klacht, de voorwaarden en de procedure vind je op de website van de onafhankelijke Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

  © Auteursrecht 2020