Hoe kan ik bewijzen dat ik auteursrecht heb?

Omdat er in Nederland (en in de meeste andere landen ter wereld) niet zoiets bestaat als een register waar auteursrechten kunnen worden vastgelegd, is het voor de maker van een werk soms lastig om te bewijzen dat het auteursrecht op het werk bij hem of haar ligt. Er zijn een paar mogelijkheden die jouw bewijspositie als maker kunnen versterken met betrekking tot het tijdstip waarop je het werk gemaakt hebt.
  • Linktekst
  • Je kunt een exemplaar van het werk (of bijvoorbeeld een foto daarvan) in een dichtgeplakte envelop aangetekend aan jezelf versturen en deze bij ontvangst dicht laten. Let er daarbij op dat er een datumstempel op de sluiting van de envelop staat.

    Je kunt je bewijspositie met betrekking tot de datum ook versterken met een depot bij de notaris. De notaris zal hier echter wel een vergoeding voor vragen.

    Het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) biedt een mogelijkheid om ideeën te registreren, het zogenaamde iDepot. Er zijn ook commerciële bedrijven die via internet een vergelijkbare dienst aanbieden.

    Let wel, met de bovenstaande maatregelen bewijs je niet dat je de maker bent van het werk en je kunt er geen rechten aan ontlenen, maar je kunt zo wel jouw bewijspositie sterker maken. Mocht je bijvoorbeeld ooit in een rechtszaak verwikkeld raken waarbij iemand anders beweert dat hij de maker van het werk is, en niet jij, dan kun je bijvoorbeeld de envelop met datumstempel bij de rechter of bij een notaris laten openen. Die ander zal dan aannemelijk moeten maken dat hij het werk heeft gemaakt op een eerdere datum dan die op jouw bewijsstuk staat.
    © Auteursrecht 2020