Overzicht wat met wie regelen

 • Linktekst
 • Overzicht wat met wie regelen bij collectief beheer van rechten

  NB Verwijzing naar bespreking in paragrafen van hoofdstuk 8 van de Auteursrechtgids.

  De privékopievergoeding, in de vorm van een heffing op voorwerpen, die in hoofdzaak gebruikt worden voor het maken van privékopieën, wordt door de fabrikant of importeur van deze voorwerpen geregeld met Stichting de Thuiskopie (8.2).

  Het kopiëren uit uitgegeven werken voor intern gebruik door onderwijsinstellingen, bibliotheken, overheidsinstellingen en andere in het algemeen belang werkzame instellingen en ondernemingen regelt de gebruiker met Stichting Reprorecht (8.3).

  Het overnemen in onderwijspublicaties (readers) wordt geregeld door universiteiten, hogescholen, MBO-instellingen en overige onderwijsinstellingen met Stichting UvO (voorheen PRO)(8.7).

  Voor de distributie van filmwerken is de distributeur die het filmwerk uitzendt of doet uitzenden of op enige andere wijze mededeelt aan het publiek, per draad of draadloos (met uitzondering van video on demand) een proportionele billijke vergoeding verschuldigd aan VEVAM voor de hoofdregisseurs (8.13), aan Lira voor de scenarioschrijvers (8.12) en aan NORMA voor de hoofdrolacteurs (8.14), die deze rechten aan de producent hebben overgedragen. (Onverminderd de verschuldigde vergoeding in geval van kabeldoorgifte). Lees hierover meer in paragraaf 8.5.

  Voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van cultureel erfgoed zijn regelingen getroffen tussen voor het publiek toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea en archieven met PRO (8.7) en Lira (8.12) voor de LiteROM-regeling, en met Lira (8.12) en Pictoright (8.8) voor digitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen. Lees hierover meer in paragraaf 8.6.

  Het gebruik maken van reproducties van kunstwerken (beeldrecht) regelen media, musea en in feite iedereen die reproducties van beeldende kunst openbaar maakt met Pictoright (8.8). Ook het volgrecht op doorverkoop kunstwerken regelt de professionele kunsthandel met Pictoright.

  Het vastleggen en openbaar maken van muziekwerken regelt iedereen die muziek van anderen wil laten horen buiten de besloten kring van de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring (openbaar maken) of muziek van anderen wil vastleggen op beeld- of geluidsdragers met Buma/Stemra ten behoeve van de componisten, tekstdichters en muziekuitgevers van deze muziekwerken (8.9).

  Het openbaar gebruik van op commerciële basis uitgebrachte muziekopnamen regelt iedereen die commercieel uitgebrachte muziek (‘fonogrammen’) van anderen wil laten horen buiten de besloten kring van de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring met Sena ten behoeve van de uitvoerend artiesten en producenten (8.10). 

  Bedrijven en instellingen die tv-beelden zakelijk vertonen en/of doorgeven, waaronder horecagelegenheden, fitnessbedrijven, recreatiecentra, winkels, sportkantines, etc. regelen dit met Videma ten behoeve van film- en tv-producenten (8.11).


  De actuele ontwikkelingen en stand van zaken met betrekking tot collectief beheer en CBO’s kunt u volgen op de website van VOI©E en op de websites van de desbetreffende CBO’s.

  Zie ook

  • Two
  • Three
  • Four
  • Five
  © Auteursrecht 2020