Update Auteurswet ongewijzigd van toepassing op met AI gemaakte werken

Auteurswet ongewijzigd van toepassing op met AI gemaakte werken
  • Linktekst
  • Auteurswet ongewijzigd van toepassing op met AI gemaakte werken

    Zoals in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 is aangegeven, is de Auteurswet en zijn de daaruit voortvloeiende regelingen onverkort van toepassing op werken die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI-programma’s) tot stand zijn gebracht. In 2023 heeft het gebruik van kunstmatige intelligentie een grote vlucht genomen door diverse voor de consument relatief eenvoudig te hanteren AI-programma’s als Bard, DALL-E en ChatGPT. Daarmee zijn tal van maatschappelijk relevante vraagstukken getriggerd en ook vragen over de toepassing van het auteursrecht. Vooralsnog is de conclusie dat voor de auteursrechtelijke aspecten de huidige auteurswetgeving volstaat.
    Of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk zal het ook bij met kunstmatige intelligentie gemaakte werken afhangen van de omstandigheden van het geval of de maker voldoende creatieve keuzes heeft gemaakt die tot uitdrukking zijn gekomen in het uiteindelijke resultaat.
    © Auteursrecht 2020