Acteur

Een acteur in een film, televisieprogramma of toneelstuk levert een creatieve prestatie en heeft daarop, net als zangers en muzikanten bijvoorbeeld, naburige rechten. Dat wil zeggen dat de acteur (mede) bepaalt wat er met de uitvoering gebeurt.
 • Linktekst
 • Vermoeden van rechtenoverdracht
  Bij een film en televisieprogramma zijn echter altijd verschillende personen betrokken die een creatieve bijdrage leveren. De regisseur, camera-, licht- en geluidsman, de schrijver van het script… om er maar een paar te noemen. De producent zal vanwege de praktische uitvoerbaarheid van het project graag willen dat al deze personen hun rechten aan hem overdragen of licentiëren. Dat gebeurt in de praktijk bijna altijd door middel van een filmproductiecontract. Bovendien is in de wet een wettelijk 'vermoeden' opgenomen. Als er geen filmcontract is, worden de rechten van de acteurs en alle anderen die creatief hebben meegewerkt aan een film vermoed te zijn overgedragen aan de filmproducent. Uiteraard kan er in het contract iets anders worden afgesproken.
   
  Billijke vergoeding
  De producent is verplicht voor iedere vorm van exploitatie van de film, voorstelling etc. een billijke vergoeding te betalen aan alle rechthebbenden. Wat er precies betaald dient te worden, kun je in je contract overeenkomen met de producent. NORMA heeft voor dergelijke gevallen een conceptregeling opgesteld.
  Sinds 1 juli 2015 geldt binnen het filmauteurscontractenrecht dat alle makers een billijke vergoeding van de producent krijgen. Hoofdrolacteurs hebben via hun collectieve beheersorganisatie ook nog recht op een extra proportionele vergoeding van de exploitant waarmee de producent contracteert.

  Een voorstelling of film maken naar andermans werk
  Als je zelf een toneelvoorstelling organiseert of een film maakt en je maakt daarbij gebruik van een bestaand script of boek dat je niet zelf hebt geschreven, moet je toestemming vragen aan de auteur daarvan of aan degene aan wie hij zijn rechten heeft overgedragen. Ook als je een bestaand boek bewerkt tot toneelstuk of film, moet je daarvoor toestemming vragen.
  Hetzelfde geldt als je bestaande, niet door jouzelf gemaakte muziek wilt gebruiken in een film of theatervoorstelling.
  © Auteursrecht 2020