Updates Auteursrechtgids

Voor gebruikers van de Auteursrechtgids worden hier ontwikkelingen bijgehouden die een in de gids besproken onderwerp nader duiden of in een ander daglicht plaatsen, of die überhaupt nieuw zijn sinds de verschijning van de Auteursrechtgids in 2015. Hier vindt u een overzicht van die ontwikkelingen met uitleg van de consequenties.
 • Linktekst
 • Richtlijnvoorstel modernisering van het auteursrecht
  Op een aantal plaatsen in de gids is gemeld dat de Europese Commissie studeert op mogelijkheden om het auteursrecht in het kader van de Europese digitale agenda te moderniseren. In het najaar van 2016 presenteerde de Europese Commissie daartoe een voorstel voor een richtlijn. Daar was een uitvoerige consultatie aan vooraf gegaan en daaruit heeft de Commissie een aantal thema's opgepakt op basis van haalbaarheid. Op 17 april 2019 is de richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt in werking getreden. Nederland dient de richtlijn in Nederlands recht om te zetten voor 8 juni 2021. Op 11 mei 2020 is het wetsvoorstel daartoe bij de Tweede Kamer ingediend. Zie hier een overzicht van de hoofdpunten van het wetsvoorstel.

  Hoofdstuk 3 – Over welke rechten kan de auteur beschikken?
  3.3   Het recht op openbaar maken

  Hoofdstuk 4 – Gebruik maken van werk van anderen in het eigen werk
  4.2   Downloaden en embedden

  Hoofdstuk 5 - De exploitatieovereenkomst: het wettelijk kader
  Evaluatie in 2020

  Hoofdstuk 8 – Collectief beheer van rechten
  8.3   Reprorecht
  8.4   Leenrecht
  8.6   Uitzondering voor visueel gehandicapten
  8.17  Het toezicht

  Hoofdstuk 9 – Handhaving
  9.2.f  Handhaving afspraken auteurscontract

  Nieuwe ontwikkelingen in onderwerpen die in de Auteursrechtgids zijn besproken worden hier bijgehouden. Voor de attenderingsservice kunt u zich hier aanmelden.


  © Auteursrecht 2020