Is het auteursrecht online anders dan offline?

Nee, de Auteurswet geeft nu eenmaal een algemene regeling van het auteursrecht en maakt dus geen enkel onderscheid. Met andere woorden, het auteursrecht is 'technologieneutraal'.
  • Linktekst
  • Wat offline geldt, geldt dus ook online. Zo mag je bijvoorbeeld voor jezelf – onder dezelfde voorwaarden als offline – een privékopie (een vorm van verveelvoudigen) maken van 'werken' die op het internet staan. Maar let op: het is niet toegestaan om werken openbaar te maken. Een tekst, foto, filmpje of ander werk dat je op internet vindt mag je niet zomaar op een eigen website of blog overnemen zonder dat je daar toestemming voor hebt. Ook is het niet toegestaan om werken te downloaden uit illegale bron, dat wil zeggen vanuit bronnen die auteursrechtelijk beschermde werken beschikbaar maken voor publiek zonder dat zij daar de toestemming van de rechthebbenden voor hebben.
    © Auteursrecht 2020