Overzicht vak-, branche- en beroepsorganisaties

 • Linktekst
 • De Auteursbond is de beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers. Zij vertegenwoordigt ruim 1500 auteurs: prozaschrijvers, dichters, jeugdboekenschrijvers, scenarioschrijvers, toneelschrijvers, literair vertalers, boekvertalers, educatieve auteurs, freelance journalisten en onder­titelaars. 

  De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers is de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. De BNO verenigt en vertegenwoordigt meer dan 7000 ontwerpers. De BNO zet zich in voor de zakelijke, maatschappelijke en culturele belangen van haar leden.

  DuPho, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen, zet zich in voor de positieverbetering van professionele fotografen op het zakelijke, maatschappelijke en culturele vlak. Zij brengt hun werk en het vak nationaal en internationaal actief onder de aandacht.

  De Kunstenbond is de vakbond voor alle creatieve zzp’ers en werknemers. (De bond is een afsplitsing van het voormalige FNV KIEM.)

  De Mediafederatie (voorheen Nederlands Uitgeversverbond) is de vereniging van brancheorganisaties voor uitgeverij- en mediabedrijven in Nederland en heeft ten doel het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de sector uit te dragen. In de belangenbehartiging richt de Mediafederatie zich op door de brancheorganisaties gedeelde thema’s, waaronder auteursrecht.

  Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) is met bijna 1500 leden de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. NGTV-leden zijn hoogopgeleide specialisten in taal en vrijwel alle talen en vakgebieden zijn in het NGTV vertegenwoordigd.

  De NMUV behartigt de belangen van muziekuitgevers. Zij geeft haar leden voorlichting en adviseert op juridisch, fiscaal en economisch gebied. De NMUV onderhoudt contacten met Buma Stemra en andere entertainment organisaties en voert promotie voor een rechtvaardig auteursrecht bij overheid en media.

  De vereniging behartigt de materiële en immateriële belangen van aangesloten leden.

  De NVPI is de brancheorganisatie voor de entertainmentindustrie en behartigt de belangen van muziekproducenten, distributeurs/producenten van video- en dvd-films en van games naar o.a. media, politiek en overheid.

  De VMN is de branchevereniging voor Nederlandse muziekhandelaren en -uitgevers.

  Buma Cultuur zet zich in voor Nederlandse muziek. Opgericht en ondersteund door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, draagt Buma Cultuur bij aan projecten en initiatieven in Nederland en daarbuiten die Nederlands muziekauteursrecht ten goede komen. Buma Cultuur bestrijkt het hele spectrum aan genres van Nederlandse muziek: van rock en pop tot dance, jazz, cabaret en hedendaags klassieke muziek.
  © Auteursrecht 2020