Vertonen en ten gehore brengen

Binnen de strikt huiselijke kring mag u een film of video vertonen of muziek laten horen. Daarbuiten is voor het vertonen of ten gehore brengen van auteursrechtelijk beschermde werken de toestemming van de rechthebbenden nodig.
 • Linktekst
 • Film en video
  Een film of video die u hebt gekocht, gehuurd of met uw eigen abonnement wilt streamen of downloaden, mag u vertonen binnen de huiselijke kring. Daar hebt u geen toestemming voor nodig van de rechthebbenden. Het begrip huiselijke kring is nogal strikt. Het gaat dan om uw partner, kinderen, familieleden en naaste vrienden. De leden van een sportclub of studentenvereniging of de collega's binnen een bedrijf bijvoorbeeld vallen niet onder de 'huiselijke kring', al gaan ze nog zo vriendschappelijk met elkaar om. Wilt u een filmvertoning organiseren voor bijvoorbeeld een verenigingsavond of bedrijfsfeestje dan heeft u toestemming van de rechthebbenden nodig. FilmService geeft namens de filmrechthebbende auteursrechtelijke toestemming voor filmvertoningen en vertrekt de noodzakelijke vertoningslicentie.

  Muziek
  Datzelfde geldt voor het ten gehore brengen van muziek. Binnen de huiselijke kring mag dat zonder meer, buiten de huiselijke kring hebt u toestemming nodig van de rechthebbenden, dus de makers van de muziek (componisten, tekstschrijvers) en de uitvoerende muzikanten. Het gaat hier zowel om het ten gehore brengen van opnames van muziek als om het live uitvoeren van muziek voor een publiek.
  Licenties kunt u regelen via Buma/Stemra en Sena. Buma/Stemra vertegenwoordigt de makers van de muziek en Sena zorgt dat de uitvoerende muzikanten en muziekproducenten een vergoeding voor het gebruik van hun opnames krijgen.
  © Auteursrecht 2020