Update Persuitgeversrecht

Hoofdstuk 1 - Wat wordt beschermd?
1.5 De naburige rechten - persuitgeversrecht
  • Linktekst
  • 1.5 De naburige rechten - persuitgeversrecht

    In deze paragraaf is beschreven dat de Richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (2019/790/EG) heeft voorzien in een zogenoemd persuitgeversrecht. Dit recht beoogt het de uitgevers van perspublicaties makkelijker te maken op te treden tegen of regelingen te treffen met de aanbieders van online nieuwsaggregatoren en media alert services die van hun nieuwsmedia gebruik maken. Indien een vergoedingsregeling kan worden getroffen, dienen de makers van de in de perspublicatie opgenomen werken een passend aandeel in de vergoeding te ontvangen. Met ingang van 7 juni 2021 is dit recht opgenomen in de Wet op de naburige rechten. Nieuwsmedia in Nederland hebben een collectieve beheersorganisatie in oprichting en voeren in 2022 overleg met betrokken partijen om tot collectieve vergoedingsregelingen te komen.
    © Auteursrecht 2020