Model- en voorbeeldcontracten

Vindplaatsen model- en voorbeeldcontracten
 • Linktekst
 • Op de website van de Auteursbond: 
  Modelcontract Uitgave Literair Werk 
  Modelcontract Vertaling Literair Werk

  In de Auteursrechtgids wordt verwezen naar modelcontracten van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), dat is nu de Mediafederatie. Deze zijn via de website toegankelijk voor leden van de Mediafederatie.

  Op de website van Dutch Photographers (DuPho), de beroepsorganisatie voor professionele fotografen: algemene leveringsvoorwaarden.

  Op de website van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO): algemene voorwaarden.

  Op de website van de Kunstenbond staan diverse checklists en voorbeelden, zie Contracten - Kunstenbond, met onder meer een voorbeeld voor een sessie overeenkomst en checklists voor:
  - opdrachtovereenkomst;
  - licentiecontract;
  - uitgave-/publishing contract
  - management en boekingen
  - distributiecontract.

  Voor software (gebruiksrechtovereenkomst voor applicatieprogrammatuur): modelcontracten

  Een overzicht van aandachtspunten en aanbevelingen voor redelijke artiestencontracten tussen platenmaatschappij(en) en musici. Deze aandachtspunten en aanbevelingen uit 2018 zijn in gezamenlijk overleg tussen muziekvakbonden Ntb en Kunstenbond en brancheorganisatie NVPI tot stand gekomen en worden door deze partijen uitgedragen en onderschreven. In februari 2024 zijn de aanbevelingen vernieuwd en aangevuld met enige nieuwe afspraken, evenals het modelcontract voor sessiemuzikanten.

  De Fair Practice Code wil een door een brede vertegenwoordiging van culturele en creatieve professionals overeengekomen normatief kader zijn voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Het biedt een handreiking voor verantwoord marktgedrag en een uitnodiging tot kritische reflectie.
   

  © Auteursrecht 2020