Model- en voorbeeldcontracten

Vindplaatsen model- en voorbeeldcontracten

Op de website van de Vereniging voor Letterkundigen (VvL): Modelcontracten 
Modelcontract Uitgave Literair Werk
Modelcontract Literaire Vertaling 
Modelcontract Uitgave Kinderboek
Adviescontract Digitale Publicaties
Addendum Uitgave E-boek
Regeling Bloemlezing
Modelcontract Schrijven Theatertekst
Modelcontract Vertaling Theatertekst
Modelcontract Opvoeren Theaterstuk

In de Auteursrechtgids wordt verwezen naar modelcontracten van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), dat is nu de Mediafederatie. Deze zijn via de website toegankelijk voor leden van de Mediafederatie.

Op de website van de Auteursbond: algemene leveringsvoorwaarden voor de freelance journalist.

Op de website van Dutch Photographers (DuPho), de beroepsorganisatie voor professionele fotografen: algemene leveringsvoorwaarden.

Op de website van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO): algemene voorwaarden.

Op de website van de Kunstenbond kunnen via quickscans de volgende contracten worden beoordeeld:
360 graden contract met 50/50
Artiestencontract
Boekingscontract
Distributiecontract
Licentieovereenkomst
Opdrachtovereenkomst – algemene voorwaarden, checklist en voorbeeldcontract
Uitgavecontract
Samenwerkingsovereenkomst

Voor software (gebruiksrechtovereenkomst voor applicatieprogrammatuur): modelcontracten 

Aanbevelingen voor artiestencontracten
Een overzicht van aandachtspunten en aanbevelingen voor redelijke artiestencontracten tussen platenmaatschappij(en) en musici. Deze aandachtspunten en aanbevelingen uit 2018 zijn in gezamenlijk overleg tussen muziekvakbonden Ntb en Kunstenbond en brancheorganisatie NVPI tot stand gekomen en worden door deze partijen uitgedragen en onderschreven.

Fair Practice Code – versie 1.0
De Fair Practice Code wil een door een brede vertegenwoordiging van culturele en creatieve professionals overeengekomen normatief kader zijn voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Het biedt een handreiking voor verantwoord marktgedrag en een uitnodiging tot kritische reflectie.