Auteursrechtgids

De Auteursrechtgids geeft antwoord op de volgende vragen:
- Wat wordt beschermd door het auteursrecht?
- Wie heeft het auteursrecht
- Over welke rechten kan de auteur beschikken?
- Waar moet ik rekening mee houden als ik gebruik maak van werk van anderen?
- Wat zijn de wettelijke regels voor het contract tussen een maker en een exploitant?
- Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor contracten?
- Wat wordt waar collectief geregeld en hoe gaat dat in zijn werk?
- Hoe kan ik mijn rechten handhaven?
Hoofdlijnen van het auteursrecht en belangrijkste jurisprudentie met vele praktische voorbeelden, met register Auteurswet en trefwoordenregister.

Attenderingsservice

Bezitters van de in juli 2021 verschenen derde druk van de Auteursrechtgids, hoofdlijnen voor de praktijk, kunnen zich via info@auteursrecht.nl aanmelden voor de attenderingsservice actuele ontwikkelingen / updates. Wanneer zich ontwikkelingen voordoen die niet of anders beschreven zijn in de gids wordt dat op deze website vermeld en ontvangt u daarvan een melding per e-mail.
Sinds de verschijning van de derde druk zijn er nog geen updates verschenen.
Ontwikkelingen sinds de verschijning van de tweede druk van Auteursrechtgids in 2015 die een in de Auteursrechtgids besproken onderwerp nader duiden of in een ander daglicht plaatsen, of die überhaupt nieuw zijn, zijn voor de gebruikers van de Auteursrechtgids tot 1 maart 2021 bijgehouden en hier nog beschikbaar. Deze updates en de inwerkingtreding van de wijziging van de Auteurswet per 7 juni 2021 zijn verwerkt in de derde druk.

Reviews
Els Prins: 'Nieuwe gids over auteursrecht voor de Nederlandse praktijk' - MKB-Nederland, 24/01/16
Mr. P.C. van Schelven: 'Een zeer fraai werk' - NBD Biblion
  • Linktekst
  • © Auteursrecht 2020