Updates Auteursrechtgids (tweede druk, van 2015 tot 1 maart 2021)

Voor gebruikers van de in 2015 verschenen tweede druk van de Auteursrechtgids zijn hier de ontwikkelingen bijgehouden die een in die gids besproken onderwerp nader duiden of in een ander daglicht plaatsen, of die überhaupt nieuw zijn sinds de verschijning van de Auteursrechtgids in 2015 tot 1 maart 2021. Hier vindt u een overzicht van die ontwikkelingen met uitleg van de consequenties. Deze updates en de wijziging van de Auteurswet per 7 juni 2021 zijn verwerkt in de in juli 2021 verschenen derde druk. Updates sindsdien worden bij die druk op deze site bijgehouden.
 • Linktekst
 • Richtlijnvoorstel modernisering van het auteursrecht
  Op een aantal plaatsen in de gids is gemeld dat de Europese Commissie studeert op mogelijkheden om het auteursrecht in het kader van de Europese digitale agenda te moderniseren. Op 17 april 2019 is de richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt in werking getreden. Nederland dient de richtlijn in Nederlands recht om te zetten voor 8 juni 2021. Op 15 december 2020 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten per 7 juni 2021 door de Eerste Kamer aangenomen. Zie hier een overzicht van de hoofdpunten van de komende wetswijziging.

  Hoofdstuk 3 – Over welke rechten kan de auteur beschikken?

  Hoofdstuk 4 – Gebruik maken van werk van anderen in het eigen werk

  Hoofdstuk 5 - De exploitatieovereenkomst: het wettelijk kader

  Hoofdstuk 8 – Collectief beheer van rechten

  Hoofdstuk 9 – Handhaving

  Nieuwe ontwikkelingen in onderwerpen die in de in 2015 verschenen Auteursrechtgids zijn besproken worden hier tot de zomer van 2021 bijgehouden. Rond 1 juli verschijnt een nieuwe versie van de Auteursrechtgids bij Boom Juridisch - Boom Uitgevers Den Haag. Nieuwe ontwikkelingen na verschijning van de nieuwe versie zullen op deze website weer te vinden zijn. Voor de attenderingsservice kunt u zich hier aanmelden.


  © Auteursrecht 2020