Update toezicht

Hoofdstuk 8 – collectief beheer – 8.17 het toezicht
 • Linktekst
 • Al aangekondigd is in de gids dat in 2016 de Wet Toezicht wordt uitgebreid met Europese regels uit de richtlijn collectief beheer. Deze richtlijn is op 26 november 2016 door Nederland geïmplementeerd.
  Door de vooruitlopende Nederlandse wetgeving en via zelfregulering (CBO-Keurmerk) waren veruit de meeste Europese regels reeds de praktijk. Er worden meer eisen gesteld aan het jaarlijkse transparantieveslag waardoor belanghebbenden op detailniveau kunnen zien wat er met de geïncasseerde gelden gebeurt. 
  Het toezicht en de inspraak van rechthebbenden is nader gereguleerd en er is meer ruimte om rechten deels zelf te gaan beheren of deze geheel of gedeeltelijk bij andere organisaties in binnen- of buitenland onder te brengen. 

  Op grond van een evaluatie van de Wet Toezicht is per 1 januari 2021 een aantal wijzigingen in de Wet Toezicht aangebracht. De belangrijkste aanpassingen zijn:
  - Met betrekking tot het vereiste van vooraf toestemming vragen aan het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) voor contracten die gelden voor meer dan één partij is verduidelijkt dat dit betrekking heeft op algemene voorwaarden; wel moeten voortaan alle nieuwe (of gewijzigde) contracten met representatieve organisaties van gebruikers (zoals brancheorganisaties) worden gemeld aan het CvTA;
  - Nieuw is ook dat voortaan schriftelijke toestemming vooraf moet worden gevraagd aan het CvTA voor de eenzijdige invoering van tarieven en kortingen voor nieuw beheerde rechten of nieuwe vormen van gebruik (dat was voordien beperkt tot tariefsverhogingen). 
  - De kostennorm bij AMvB is vervangen door de algemene uit de richtlijn collectief beheer overgenomen bepaling dat het College erop toeziet dat de beheerskosten niet hoger zijn dan de gerechtvaardigde en gedocumenteerde kosten. 
  - De CBO’s moeten voortaan 50% van de toezichtkosten betalen. 
  © Auteursrecht 2020