Bestuur en Raad

De Federatie Auteursrechtbelangen is een stichting met de drie platforms als aangeslotenen. Ieder platform is vertegenwoordigd in het bestuur met drie zetels. Daarnaast behouden aangeslotenen van de platforms invloed op de beleidsontwikkeling van en besluitvorming binnen de Federatie door middel van participatie in de Federatieraad. Elk platform heeft vier afgevaardigden, niet zijnde bestuursleden, die stemrecht hebben in de Federatieraad. 

Het bestuur

Namens Platform Makers:
Erwin Angad-Gaur
Caspar de Kiefte
Annemarie van Toorn

Namens Platform Creatieve Media Industrie:
Martijn David
Arie Landsmeer
Paul Solleveld

Namens VOI©E:
Markus Bos
Fred Teeven
Vincent van den Eijnde

De Raad

Namens Platform Makers:
Bert Bouma
Valentijn de Jongh
Pascale Kos
Yael Watchman

Namens Platform Creatieve Media Industrie:
Ad Heskes
Arjo Kramer
Ronald Vecht
Gamila Ylstra

Namens VOI©E:
Peter Boertje
Sander Jansen
(2 vacatures)

Uitvoerend secretaris:
Willem Wanrooij