Parodiëren

Om een goede parodie te maken is het soms noodzakelijk om een deel van het werk waar de parodie op gebaseerd is over te nemen. Maar waarom zou de rechthebbende toestemming geven voor (negatieve maar humoristische) kritiek op zijn werk? Om deze reden is de parodie-exceptie in het auteursrecht opgenomen. Het is onder voorwaarden toegestaan om een deel van een werk over te nemen in een parodie.
  • Linktekst
  • Een karikatuur, parodie of pastiche is geen inbreuk op het oorspronkelijke auteursrechtelijk beschermde werk als het gebruik "in overeenstemming is met wat in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is". Of iets in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Maar bijvoorbeeld smaad of belediging zijn in het algemeen niet geoorloofd, dus ook niet in een parodie. Ook mag in een parodie niet meer van het oorspronkelijke werk zijn overgenomen dan nodig is.
    © Auteursrecht 2020