Databanken

Databanken, maar ook andere geordende verzamelingen van werken of gegevens waar veel tijd en geld in gestoken is, kunnen beschermd zijn onder het databankenrecht.
  • Linktekst
  • Veel databanken kunnen niet worden beschermd door het auteursrecht, omdat originaliteit en creativiteit geen rol spelen bij het verzamelen van de gegevens. Denk bijvoorbeeld aan een databank met financiële gegevens of sportuitslagen. Toch verdienen dit soort databanken, waarin vaak veel tijd en geld gestoken is, natuurlijk wel enige juridische bescherming. Daarom is er een aparte wet in het leven geroepen voor de bescherming van producenten van databanken: de Databankenwet. Met deze wet voldoet Nederland aan een Europese richtlijn.
     
    Dit zogenaamde databankenrecht beschermt elke 'verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk'. Een belangrijk vereiste voor bescherming door het databankenrecht is dat er een 'substantiële investering' gemoeid is met de samenstelling en/of het onderhoud van de verzameling.
    © Auteursrecht 2020