Kan ik mijn werk ergens vastleggen?

Het is niet nodig - en bovendien niet eens mogelijk - om auteursrecht bij een instantie aan te vragen, of in een openbaar register te laten inschrijven. Louter door een werk in de zin van de Auteurswet te maken, komt er op dat werk auteursrecht te rusten. De bescherming ontstaat helemaal automatisch (en gratis).
  • Linktekst
  • Er is dus geen register waar auteursrechten zijn vastgelegd. Auteursrecht ontstaat automatisch door een origineel werk te maken. Het is dan ook altijd verstandig om een © copyright teken met je naam en het jaartal op of bij je werk te zetten.

    Je kunt ook nadenken over hoe je verder nog zou kunnen aantonen dat jij de maker van een werk bent. Bijvoorbeeld door concepten, schetsen of voorstudies te bewaren, of foto's daarvan. Misschien heb je getuigen of zijn er publicaties geweest over jou en je werk. In een eventuele rechtszaak over auteursrechten is in beginsel elk bewijs geoorloofd.

    Er zijn ook mogelijkheden om de datum te registreren waarop een werk is gemaakt. Daar kun je geen enkel recht aan ontlenen, maar het kan wel helpen om je bewijspositie in een eventuele rechtszaak te versterken. Zie verder: Hoe kan ik bewijzen dat ik auteursrecht heb?
    © Auteursrecht 2020