Componist, tekstdichter

Muziek en liedteksten zijn beschermd door het auteursrecht. Dat betekent dat in eerste instantie alleen de componist of schrijver bepaalt wat er met het werk gebeurt.
 • Linktekst
 • Auteursrecht geeft de maker het alleenrecht om zijn werken te verveelvoudigen en openbaar te maken. De meeste professionele componisten en tekstdichters zijn aangesloten bij BumaStemra. Deze organisatie sluit namens de muziekauteurs exploitatiecontracten af met allerlei professionele muziekgebruikers, zoals radiostations, concertpodia, winkels, cafés en restaurants. De inkomsten worden volgens een bepaalde verdeelsleutel onder de aangesloten muziekauteurs verdeeld. Op die manier kunnen de makers van muziek en/of liedteksten hun werk (laten) exploiteren en daar geld aan verdienen.

  Voor het maken van een bewerking of remix is toestemming vereist van de rechthebbende op het oorspronkelijke muziekstuk. Ook hier kunnen financiële voorwaarden aan worden verbonden.
  Er kan een afzonderlijk auteursrecht rusten op de tekst en op de muziek van een muziekstuk. Zie ook Eén werk, meer makers.

  Het melodietje in je hoofd
  Een compositie hoeft nog niet af te zijn om al auteursrecht te hebben. Op bijvoorbeeld kladjes of een slechts gedeeltelijk gereed zijnde partituur, als ze maar origineel zijn, rust auteursrecht. Maar een melodietje in je hoofd wordt niet beschermd, het 'werk' moet wel waarneembaar zijn. Dit betekent dat het ergens moet zijn vastgelegd. Het is niet noodzakelijk dat het werk door iemand anders dan de maker waargenomen is; zelfs op een kladje dat nooit aan de buitenwereld is vertoond kan auteursrecht rusten.

  © Auteursrecht 2020