Filmauteur

Tot de makers van een filmwerk moeten de regisseur en de scenario- en scriptschrijver van films, video- en tv-producties gerekend worden. Welke rechten deze filmauteurs hebben ten aanzien van hun werk hangt sterk af van het contract dat met de producent gesloten is.

Arbeidsovereenkomst
Wanneer de filmauteur in loondienst werkt geldt de werkgever als rechthebbende, tenzij men dat contractueel anders is overeengekomen.

Vermoeden van rechtsoverdracht
Ook als er geen arbeidsovereenkomst is heeft de producent een sterke uitgangspositie. In het auteursrecht geldt het vermoeden dat de producent alle rechten overgedragen heeft gekregen, tenzij anders is overeengekomen. Men zou kunnen zeggen dat een filmauteur alleen die rechten heeft die hij zich expliciet in een contract heeft voorbehouden. Het vermoeden van overdracht gaat niet op voor de persoonlijkheidsrechten, behalve het recht om wijzigingen aan te brengen in de opname.

Billijke vergoeding
Per 1 juli 2015 is een nieuwe regeling voor het filmauteurscontractenrecht ingegaan. Alle makers krijgen een billijke vergoeding van de producent. Scenarioschrijvers, regisseurs en ook de hoofdrolacteurs hebben via hun collectieve beheersorganisatie ook nog recht op een extra proportionele vergoeding van de exploitant waarmee de producent contracteert.