In de tweede druk van dit uitstekende juridische boek worden op heldere en uiterst toegankelijke wijze de hoofdlijnen van het auteursrecht behandeld. Het boek gaat onder meer in op de vraag welke werken wettelijk beschermd zijn, aan wie de wettelijke beschermingsrechten toekomen en wat de wettelijke bescherming van het auteursrecht precies inhoudt. Ook beschrijft de auteur, een jurist met grote ervaring in de Nederlandse uitgeversbranche en momenteel werkzaam als directeur van de branchevereniging voor auteursrechtelijke beheerorganisaties, de juridische relatie tussen auteur en uitgever, onder meer door uitgebreid in te gaan op zogeheten uitgeef- en exploitatiecontracten. Ook het repro- en leenrecht worden behandeld. Op onderdelen is deze tweede druk sterk geactualiseerd, bijvoorbeeld vanwege het nieuwe auteurscontractenrecht uit 2015. Aangegeven wordt tevens hoe kan worden opgetreden tegen inbreuken. Deze praktijkuitgave is bruikbaar voor auteurs, uitgevers en juridische adviseurs. Een zeer fraai werk!
Recensent: Mr. P.C. van Schelven
Bron: NBD Biblion