abstract
actuele rapportages
arbitrage mediation
  

beperkingen
Berner Conventie
beschermingstermijn
besloten kring
bestsellerbeding
bewerking
bodemprocedure
Buma

CBO-Keurmerk
citaatrecht
College van Toezicht Auteursrechten
computerprogramma's
concurrentiebeding
copyright notice
Creative Commons

databank
databankenrecht
deelbaar werk
dispproportionaliteitsregel
DOI (digital object finder)
downloaden
drie-stappen-toets
DRM (digital rights management)

Eigen Verklaring Freelance Auteurs/Redactiemedewerkers
embedden
escrow-regeling
exoneratieclausule
exploitatieovereenkomst
extended collective license

familie- of vriendenkring
fictief makerschap
filmcontractenrecht
filmwerken
forfaitaire vergoeding
formats
freelancer

gemeenschappelijk werk
Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
Geschillencommissie Auteursrechten
geschriftenbescherming
ghostwriter
groot recht

hyperlinks

inbreuk
incidentele verwerking
internet service providers (isp's)
interview

kabelrechtvergoeding
karikatuur
kort geding
kunstwerken in openbare plaatsen

licentie
Lira
LiteROM-regeling

merkenrecht
modelcontracten literair werk
morele rechten
muziek(uitgave)contract
muziekwerken

naamsvermelding
naburig recht
naburige rechten
niet-exclusieve licentie
non usus
NORMA

onderwijsexceptie
onredelijk bezwarende bedingen
onvoldoende exploitatie
onvoorziene exploitatie
oorspronkelijk werk
opdrachtgever
open access
openbaar maken
overdracht
overeenkomst van opdracht

parodie
pastiche
persexceptie
persoonlijkheidsrechten
persoverzichten
plagiaat
portretrecht
prejudiciële vragen
preserveringsexceptie
procesvolmacht

recoupmentschema
reflexwerking
Regeling Bloemlezingen
royalty

samenvatting
sampling
SEKAM
SEKAM Video
Sena
software
SONT
Stemra
Stichting BREIN
Stichting de Thuiskopie
Stichting Leenrecht
Stichting Pictoright
Stichting Platform Multimediaproducenten
Stichting PRO
Stichting Reprorecht
Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten
Stichting Verdeling Videoproducenten
StOL
StOPnl
streamen
synchronisatierecht

thumbnails
tijdelijke technische kopie
toekomstige werken

uitgever
uitlening
uitputting
uittreksel
Universele Auteursrecht Conventie
user generated content

VAR
verhuur
verklaring voor recht
vermogensrechten
vertaling
verveelvoudigen
verweesde werken
verzamelaar
VEVAM
Videma
volgbeginsel
volgrecht
vrijwaring

waarschuwing aan de gebruiker
werkgeversauteursrecht
Wet auteurscontractenrecht
wettelijke licentie
WEU-regeling