Updates Auteursrechtgids

Voor gebruikers van de Auteursrechtgids worden hier ontwikkelingen bijgehouden die een in de gids besproken onderwerp nader duiden of in een ander daglicht plaatsen, of die überhaupt nieuw zijn sinds de verschijning van de Auteursrechtgids in 2015. Hier vindt u een overzicht van die ontwikkelingen met uitleg van de consequenties.

Richtlijnvoorstel modernisering van het auteursrecht
Op een aantal plaatsen in de gids is gemeld dat de Europese Commissie studeert op mogelijkheden om het auteursrecht in het kader van de Europese digitale agenda te moderniseren. In het najaar van 2016 presenteerde de Europese Commissie daartoe een voorstel voor een richtlijn. Daar was een uitvoerige consultatie aan vooraf gegaan en daaruit heeft de Commissie een aantal thema’s opgepakt op basis van haalbaarheid. De Europese Commissie streeft ernaar in 2018 hierover een akkoord te bereiken met het Europees Parlement. Na inwerkingtreding van de richtlijn hebben de lidstaten 2 jaar de tijd om de richtlijn te implementeren in de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 3 – Over welke rechten kan de auteur beschikken?
3.3   Het recht op openbaar maken

Hoofdstuk 4 – Gebruik maken van werk van anderen in het eigen werk
4.2   Downloaden en embedden

Hoofdstuk 8 – Collectief beheer van rechten
8.3   Reprorecht
8.4   Leenrecht
8.6   Uitzondering voor visueel gehandicapten
8.17  Het toezicht

Hoofdstuk 9 – Handhaving
9.2.f  Handhaving afspraken auteurscontract

Nieuwe ontwikkelingen in onderwerpen die in de Auteursrechtgids zijn besproken worden hier bijgehouden. Voor de attenderingsservice kunt u zich hier aanmelden.