Update leenrecht

Hoofdstuk 8 – collectief beheer van rechten – 8.4 Leenrecht
  • Linktekst
  • In de gids is gemeld dat nog ter discussie staat of krachtens het wettelijk leenrecht ook e-books mogen worden uitgeleend. Het Europese Hof van Justitie heeft in de zaak van de Vereniging van Openbare Bibliotheken tegen Stichting Leenrecht bepaald dat het uitlenen van e-books onder bepaalde voorwaarden op grond van de Europese richtlijn voor uitlenen en verhuur is toegestaan. De belangrijkste voorwaarde is dat het e-book slechts aan één gebruiker tegelijkertijd ter beschikking wordt gesteld en dat de kopie die de gebruiker krijgt na verloop van de tijdelijke gebruikstermijn niet meer bruikbaar is. Bij een dergelijk model wordt in feite het ‘print-uitleenmodel’ gevolgd, hetgeen in dat geval dezelfde economische impact heeft. De bibliotheek kan een e-book exemplaar maar één keer voor beperkte tijd uitlenen. Als de bibliotheek het werk tegelijkertijd aan meer gebruikers ter beschikking wil stellen, zal de bibliotheek meer e-book exemplaren moeten aanschaffen. Technisch is dat natuurlijk niet nodig, maar juridisch wel en dus zullen daar nadere afspraken over gemaakt moeten worden. Ook over de technische maatregelen die genomen moeten worden om te verzekeren dat de kopie die de gebruiker krijgt na verloop van de uitleentermijn niet meer bruikbaar is. Inmiddels hebben alle betrokken partijen in een convenant afspraken kunnen maken over de voorwaarden om het uitlenen van e-boeken mogelijk te maken. 
    © Auteursrecht 2020