Updates openbaarmakingsrecht

Door uitspraken van het Europese Hof is met name het recht op (nieuwe) openbaarmaking via internet nog voortdurend in beweging, vooral door interpretatievragen over de Europese richtlijn vanuit Nederland. Het Hof laat zich daarbij leiden door de overwegingen van de Europese Commissie bij de richtlijn auteursrecht in de informatiemaatschappij uit 2001, waaruit volgt dat deze als belangrijkste doelstelling heeft een hoog beschermingsniveau voor auteurs te verwezenlijken, zodat zij met name bij een mededeling aan het publiek een passende beloning voor het gebruik van hun werk kunnen ontvangen. Hieruit volgt dat aan het begrip “mededeling aan het publiek” (openbaar maken) een ruime betekenis moet worden gegeven.
 • Linktekst
 • Jurisprudentie Europese Hof

  In 2017 bepaalde het Hof in de Brit Dekker zaak dat er weliswaar geen sprake is van een nieuwe openbaarmaking als op een website een hyperlink wordt geplaatst naar een andere website (daarvoor geen toestemming van de rechthebbenden vereist), maar dat dit wel als openbaar maken wordt beschouwd als de beschikbaarsteller van de hyperlink wist dat de publicatie op de andere website illegaal was en de hyperlink met winstoogmerk is geplaatst. (Zie ook bij downloaden en embedden).

  In 2018 bepaalde het Europese Hof in de filmspeler zaak aangespannen door stichting BREIN dat mediaspelers inbreuk maken als daarop add-ons zijn geïnstalleerd die linken naar streaming websites met illegaal aanbod en dat de verkoop van zodanig voor geïnstalleerde mediaspelers dan ook niet is toegestaan.

  In de langslepende zaak tussen BREIN en Ziggo over het blokkeren van the Pirate Bay, bevestigde het Hof de in gang gezette jurisprudentie dat een torrent website als The Pirate Bay op deze wijze ook zelf verantwoordelijk is voor het openbaar maken van illegaal materiaal, waardoor ook een access provider als Ziggo, geattendeerd op deze illegale openbaarmaking, gehouden kan worden tot blokkering van de toegang tot deze site. Of blokkade onder de gegeven omstandigheden ook kan, moet nog door de Nederlandse rechter worden beslist. De Hoge Raad heeft nu het vonnis van het gerechtshof, waarin werd geoordeeld dat blokkade niet mogelijk zou zijn, vernietigd en terugverwezen voor een nieuwe beoordeling.

  Naar aanleiding van een Duitse zaak bepaalde het Europese Hof dat voor het plaatsen op een website van een foto die met toestemming van de auteur vrij toegankelijk was op een andere website, een nieuwe toestemming van de fotograaf is vereist. Dit geldt ook voor een foto die met bronvermelding in een schoolpresentatie die door de school online was gezet. De foto was door de leerling geplukt van een website van een reismagazine. Het Hof gaf daarbij aan hierbij strenger te oordelen over het voor een nieuwe openbaarmaking vereiste nieuwe publiek dan in geval van een hyperlink. Bij hyperlinks speelt het belang mee van een goede werking van het internet.

  In de in 2017 verschenen “mededeling bestrijding illegale online content” van de Europese Commissie wordt ingezet op een grotere verantwoordelijkheid voor online platforms bij de bestrijding van illegale online content, ook een van de thema’s in de wetswijziging per 7 juni 2021, zie de hoofdpunten van de wijziging.

  © Auteursrecht 2020