Hoofdpunten wijziging Auteurswet per 7 juni 2021

De wetswijziging zal op 7 juni 2021 in werking treden. Wij geven hier een korte omschrijving van de hoofdpunten.
 • Linktekst
 • Hoofdpunten uit de wetswijziging

  • Het recht op tekst- en datamining door onderzoeksinstellingen wanneer zij rechtmatig toegang hebben verkregen tot de betreffende tekst en data. 

  • Verduidelijking dat een voordracht, op- of uitvoering in het niet commercieel onderwijs ook in geval van online onderwijs, voor zover alleen toegankelijk voor de desbetreffende leerlingen of studenten, geen openbaarmaking is.

  • Gebruik van werken die niet meer in de handel zijn door instellingen voor cultureel erfgoed. Regelingen met collectieve beheersorganisaties kunnen algemeen verbindend worden verklaard (‘extended collective licensing’). Het wordt ook een optie om de werkingssfeer van zo'n collectieve regeling uit te breiden naar alle werken, dus ook naar werken die nog wel in de handel zijn.

  • Verduidelijking in de wet dat uitgevers aanspraak mogen maken op een deel van de wettelijke reproductievergoeding voor uitgevers (in de thuiskopieregeling en het reprorecht) wanneer er sprake is van een exploitatieovereenkomst waarin rechten aan een uitgever zijn overgedragen of gelicentieerd (zie hoofdstuk 8 – reprorecht). Deze bepaling is reeds per 1 januari 2021 in werking getreden.

  • Verduidelijking dat serviceproviders auteursrechtelijk beschermd werk openbaar maken, op welk moment men daarvoor toestemming moet hebben verkregen van de rechthebbenden of de nodige maatregelen moet hebben getroffen om beschikbaarstelling van illegaal materiaal via hun platform te voorkomen.

  • Transparantieverplichting in auteurscontracten: exploitanten moeten proactief informatie aan de makers verschaffen over de exploitatie van hun werk, met name over de vormen van exploitatie, de inkomsten en de verschuldigde vergoeding. Deze verplichting moet proportioneel zijn en geldt niet ten aanzien van makers met niet-significante bijdragen. Voor de inwerkingtreding van deze bepaling geldt een overgangsperiode van een jaar, dus per 7 juni 2022.

  • Via het naburig recht een nieuwe bescherming van perspublicaties met betrekking tot digitale toepassingen: een soort uitgeversrecht gedurende twee jaar na publicatie, bedoeld om perspublicaties beter te beschermen en te kunnen licentiëren voor hergebruik door zoekmachines, nieuwsdiensten, social media bedrijven en andere online media.

  © Auteursrecht 2020