Update uitputting

Hoofdstuk 3 – Over welke rechten kan de auteur beschikken? – 3.5 Uitputting
  • Linktekst
  • In hoofdstuk 3.5 van de gids over de uitputting van het auteursrecht was nog enige twijfel of de uitputting van het recht op openbaar maken ook op e-books van toepassing was, omdat eerder door het Hof van Justitie was uitgemaakt dat het recht op openbaar maken met betrekking tot computerprogrammatuur wel was uitgeput na de eerste beschikbaarstelling van de software in Europa (in het zogenaamde UsedSoft-arrest). Of dat dan ook voor e-books geldt is voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie door de Groep Algemene Uitgevers (GAU). De GAU wilde een verbod tegen Tom Kabinet Uitgeverij die een online dienst voor „tweedehands” e books exploiteerde. Het Hof bevestigde in zijn arrest van 7 februari 2020 dat elke mededeling aan het publiek van een werk een mededeling aan het publiek is en dat alleen het distributierecht van materiële kopieën ervan is uitgeput als het  eenmaal in het verkeer is gebracht door eigendomsoverdracht. Het Hof wees ook op het verschil met computerprogrammatuur. De overdracht van computerprogrammatuur online is functioneel gelijkwaardig aan de overhandiging van een materiële drager, dat het beginsel van gelijke behandeling rechtvaardigt voor beide overdrachtsvormen voor software. “Er kan echter niet van worden uitgegaan dat het leveren van een boek op een materiële drager en het leveren van een e-book vanuit economisch en functioneel oogpunt gelijkwaardig zijn. Zoals de advocaat-generaal in punt 89 van zijn conclusie immers heeft opgemerkt, gaat de kwaliteit van gedematerialiseerde digitale kopieën, anders dan boeken op een materiële drager, door het gebruik niet achteruit, zodat tweedehands kopieën perfecte vervangers voor nieuwe kopieën vormen. Bovendien vergt de uitwisseling van dergelijke kopieën geen extra inspanningen of kosten, zodat een parallelle tweedehandsmarkt waarschijnlijk veel meer gevolgen zal hebben voor het belang van de rechthebbenden om een passende vergoeding voor hun werken te krijgen dan het geval is bij de tweedehandsmarkt voor tastbare voorwerpen.” Tom Kabinet had voor de handel in e-books toestemming van de rechthebbenden nodig en stopte kort na de uitspraak met deze dienstverlening.
    © Auteursrecht 2020