Ik heb een huisstijl / logo laten ontwerpen en heb de ontwerper daarvoor betaald. Heb ik nu de auteursrechten?

Huisstijlen en logo's zijn veelal originele ontwerpen waarop auteursrecht van de maker berust. Als een bedrijf een huisstijl of logo laat maken, dan heeft de ontwerper in beginsel daarop het auteursrecht. Dat betekent dat voor veranderingen aan het ontwerp de toestemming van de ontwerper nodig is. Er is ook toestemming van de ontwerper nodig als het ontwerp voor een nieuwe toepassing wordt gebruikt. Bijvoorbeeld het gebruik van een logo voor een zusterorganisatie, of de doorvertaling van een huisstijl naar een winkelconcept.

Het enkele feit dat de opdrachtgever voor de huisstijl of het logo betaald heeft, betekent dus niet dat de rechten zijn overgegaan.

Meestal geeft de ontwerper aan de opdrachtgever een exclusieve licentie om de huisstijl of het logo te gebruiken waar het voor bedoeld is, en behoudt hij zelf de rechten. De ontwerper kan de auteursrechten ook, eventueel tegen een vergoeding, aan de opdrachtgever overdragen zodat deze voortaan de eigendom van het ontwerp heeft. Een rechtenoverdracht en sinds 1 juli 2015 ook een exclusieve licentieverlening moeten schriftelijk worden overeengekomen.

De oorspronkelijke maker behoudt altijd zijn zogenaamde persoonlijkheidsrechten, die zijn reputatie als maker beschermen, ook na een overdracht van de exploitatierechten.