Wat mag ik doen met foto’s, teksten, video's etc. die ik voor mijn bedrijf heb laten maken?

Als tekst of beeldmateriaal speciaal voor een bedrijf wordt gemaakt, dan is van belang dat goed wordt vastgelegd voor welke vormen van gebruik het bedrijf toestemming heeft. Een bedrijf dat een fotograaf opdracht geeft om foto’s voor het jaarverslag te maken, heeft niet automatisch het recht deze foto's ook voor bijvoorbeeld de website te gebruiken. En een tekst die u voor uw website hebt laten schrijven, kunt u niet zonder meer gebruiken voor het jaarverslag. Dit mag alleen als u alle rechten hebt gekregen (de maker heeft deze dan aan u overgedragen) óf als u voor deze vorm van gebruik apart een licentie (= toestemming) hebt gekregen van de maker. In een licentie kunnen alle (gebruiks)rechten worden vastgelegd. Zie ook Overdracht en licentie.

Als een bedrijf zelf fotografen, illustratoren, filmmakers of tekstschrijvers in dienst heeft, is het anders. De Auteurswet gaat er namelijk in zulke gevallen van uit dat de werkgever als auteur is te beschouwen, tenzij anders is afgesproken. Het bedrijf heeft dan het auteursrecht en dus ook de volledige zeggenschap over de teksten of het beeldmateriaal.

Bij het gebruik van foto's, illustraties of teksten dient altijd rekening te worden gehouden met de persoonlijkheidsrechten van de maker. De maker behoudt deze altijd, ook na een overdracht van de exploitatierechten.